Thực phẩm hàng mát

 Bánh gạo cay Tteokbokki 424g  Bánh gạo cay Tteokbokki 424g
98,000₫
 Mỳ sốt tương đen 664g  Mỳ sốt tương đen 664g
145,000₫
 Mỳ Udon Katsuo 466g  Mỳ Udon Katsuo 466g
128,000₫
 Mỳ trộn chua cay gói 460g  Mỳ trộn chua cay gói 460g
115,000₫
 Mỳ Udon tươi Sari 210g  Mỳ Udon tươi Sari 210g
24,000₫