Event - Sự kiện

Triển lãm Korea - Vietnam Partnership Fair 2023

TRIỂN LÃM GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM - HÀN QUỐC 2023Korea - Vietnam Partnership Fair 2023 Sự kiện triển lãm nằm trong khuôn khổ của...